Αναρτήσεις

ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΑ 40: Πόσο εύκολο είναι;

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ;

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ: Γιατί πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία;

Το παιδί μου έχει δεχτεί χτυπήματα από συμμαθητή του. Ποια η στάση μου ως γονέας απέναντι στο παιδί μου αλλά και το ίδιο το σχολείο;