ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ- ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η παράλληλη στήριξη εφαρμόστηκε με τον νόμο 3699/2008 της ειδικής αγωγής. Στόχος της είναι να ενισχύσει την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία ενώ οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου στο οποίο υπηρετούν και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα με το υπόλοιπο προσωπικό της σχολικής μονάδας.

Παρά τον σημαντικό ρόλο που παίζει ο θεσμός της παράλληλης στήριξης στη δημιουργία μιας συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και την τεράστια θετική της επίδραση στη σχολική ζωή μαθητών και εκπαιδευτικών υπάρχουν ακόμη αρκετοί μύθοι γύρω από αυτήν, που συχνά απορρέουν περισσότερο από προκαταλήψεις παρά από εμπειρική γνώση. Ας δούμε τους πιο γνωστούς:

«Το παιδί μου θα στιγματιστεί»

Σε καμία περίπτωση η παρουσία ενός εκπαιδευτικού στην τάξη δε στιγματίζει έναν μαθητή. Ο/η εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης σύμφωνα με το καθηκοντολόγιό του και το θεσμικό πλαίσιο, καλείται να περάσει από την εξατομικευμένη αρχικά στήριξη των μαθητών στην  αυτονόμησή τους εντός και εκτός τάξης και να λειτουργεί σε ισότιμη συνεργασία με τον εκπαιδευτικό του τμήματος με συνεκπαίδευση. Αυτό σημαίνει πως οι ρόλοι των δύο εκπαιδευτικών εναλλάσσονται μέσα στην τάξη και ο/η εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης επικοινωνεί και συνεργάζεται με όλα τα παιδιά του τμήματος.

«Το παιδί μου θα απομονωθεί»

Ο/η εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης φροντίζει ώστε ο μαθητής να συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις εκφάνσεις της σχολικής ζωής και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα και δράσεις συμπερίληψης, ώστε να συνδεθεί η ομάδα της τάξης αλλά και η ευρύτερη σχολική κοινότητα. Για τον λόγο αυτό ο/η εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης υποστηρίζει τον μαθητή όχι μόνο μέσα  στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος  αλλά και στο διάλειμμα και στις σχολικές δραστηριότητες/επισκέψεις.

«Το παιδί μου δε θα παρακολουθεί το μάθημα/θα μείνει πίσω»

Ο/η εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης φροντίζει ώστε να δημιουργήσει σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης πλάνο εξατομικευμένης διδασκαλίας και παρέμβασης, έτσι ώστε ο μαθητής να κατακτήσει τους απαραίτητους μαθησιακούς και κοινωνικοσυναισθηματικούς στόχους για να ακολουθεί τη ροή του σχολικού προγράμματος στον δικό του ρυθμό.

«Ο/η εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης δεν είναι εκπαιδευτικός»

Οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης είναι πλήρως καταρτισμένοι παιδαγωγικά με εξειδίκευση στην Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση που αξιολογούν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των μαθητών, συντάσσουν εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες τους και το υλοποιούν εντός και εκτός  τάξης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του τμήματος.


Η παράλληλη στήριξη αποτελεί έναν πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό θεσμό που βοηθά να χτιστεί μια εκπαίδευση συμπερίληψης και ένα σχολείο για όλους!


Γράφει η Ελισάβετ Αγόρου  Εκπαιδευτικός, Αρθρογράφος, Συγγραφέας