ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ SENSORY BINS

Τα sensory bins ή αλλιώς κουτιά των αισθήσεων, μας έρχονται από το εξωτερικό και αποτελούν έναν απλό, ανέξοδο αλλά πολύ επωφελή τρόπο να αξιοποιούν τα παιδιά το χρόνο τους στο σπίτι ή το νηπιαγωγείο.